twitter
rss

Plan dnia naszych podopiecznych wygląda nastepująco:


7.00 – 8.45 Powitanie dzieci

 • schodzenie się dzieci, powitania, rozmowy
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
 • powitanie w kręgu, zabawa integracyjna
 • ćwiczenia poranne rozciągające
 • toaleta poranna
9.00 – 9.30 Śniadanie

9.30 – 12.00 Zajęcia dydaktyczne i z książką
 • zabawy i zajęcia organizowane przez nauczyciela
 • drugie śniadanie
 • zabawy rozwijające zainteresowanie i zdolności indywidualne dziecka
 • zabawy w sali lub plenerze
 • przygotowanie do obiadu
 • wspólna modlitwa
12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 14.30 Odpoczynek:
 • dzieci w wieku 2,5-3 lat: leżakowanie
 • dzieci starsze: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej lub zajęcia dodatkowe.

14.45 – 15.10 Podwieczorek

15.10 – 17.00 Zajęcia i zabawy dowolne w kącikach zabaw
 • praca indywidualna z dziećmi
 • troska o ład i porządek otoczenia
 • odbieranie dzieci przez opiekunów